Angajăm Manager de Proiect

Echipa noastră caută un coleg/colegă care să ocupe funcția de Manager Proiecte în domeniul Incluziune a romilor pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de extindere al contractului.

De mai bine de 9 ani implementăm proiectul de Dezvoltare și Incluziune a Romilor în Tărian (județul Bihor) împreună cu partenerii noștri locali. Activitățile zilnice ale programului „After School” implică peste 80 de copii împreună cu părinții lor, iar Centrul Comunitar Sukhar reprezintă un loc unde femeile rome vulnerabile din sat pot participa la programe de dezvoltare personală și profesională.

În calitate de Project Manager, veți face parte din echipa noastră cu biroul în Cluj, raportând Managerului de Program.

Principalele responsabilități vor fi:

 • Decide cu privire la: redactarea de propuneri pentru noi proiecte, scrierea de noi proiecte, implementarea proiectelor și monitorizarea progresului
 • Lucrează îndeaproape cu responsabilul financiar al proiectului pentru a monitoriza fluxurile de numerar și cheltuielile în cadrul bugetului aprobat
 • Monitorizează rezultatele proiectelor
 • Informarea părțile interesate, partenerii sau membrii echipei relevanți cu privire la progresul proiectului
 • Networking cu rețele cu organizații partenere similare pentru a se familiariza cu noi metode de intervenție pentru a atinge obiective similare
 • Responsabil pentru toate activitățile MEAL legate de proiecte, inclusiv gestionarea cerințelor de sistem digital internațional Dorcas și comunicarea cu personalul IO în acest sens
 • Evaluează periodic dacă abordarea și contribuțiile proiectului conduc la rezultatele dorite și sugerează schimbări necesare de abordare atunci când este necesar
 • Identificarea oportunităților de strângere de fonduri
 • Reprezentarea Dorcas și crearea de rețele cu alți actori relevanți, inclusiv instituții guvernamentale, ONU și ONG-uri atunci când sunt desemnați de directorul de țară

Calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii superioare şi diplomă de licență sau experiență echivalentă, preferabil în domeniu (management, asistență socială, protecția copilului, dezvoltare internațională etc.)
 • Perspectivă puternică în planificarea și managementul proiectelor
 • Cunoaștere excelentă a limbii române și engleze atât la vorbire, cât și la scris;
 • Abilități de comunicare atât verbal cât și în scris
 • Bune abilități interpersonale la toate nivelurile
 • Cunostinte bune de operare calculator (MS Word, Excel, Power Point, Outlook, ZOOM)
 • Experiența în domeniu – avantaj
 • Permis de conducere B – condiție de eliminare
 • Aderarea la valorile fundamentale creștine Dorcas

Procesul de selecție

Cei interesați sunt rugați să-și trimită CV-ul şi o scrisoare de intenție (min. 300 – max. 500 cuvinte), la adresa de email [email protected], în care să argumenteze cel puțin următoarele aspecte:

 • de ce doresc să lucreze în cadrul Asociaţiei Dorcas
 • de ce cred că ar fi potriviți pentru acest job

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne scrieți la adresa: [email protected].

Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 31 mai 2022

*Toți angajații Dorcas semnează codul de conduită Dorcas și sunt obligați să adere la acesta. Protecția copilului are o atenție specială în codul nostru de conduită. Prin prezenta, respectăm liniile directoare PSEA (Protecția împotriva exploatării și abuzului sexual). În timpul procesului de aplicare, putem efectua o verificare a antecedentelor, inclusiv referințe de la foștii angajatori. Puteți găsi codul nostru de conduită aici.