Abordare

În întreaga lume, oamenii se confruntă cu sărăcia de mai multe feluri – de la starea de sănătate precară la insecuritatea alimentară și lipsa de educație până la niveluri de trai inadecvate, lipsa veniturilor și amenințarea cu violența. Credem că soluțiile pot fi găsite doar într-o abordare multidimensională a schimbării. 

Cu implicarea partenerilor noștri locali lucrăm direct cu persoanele vulnerabile, la nivel de comunități și la nivel de structuri sociale mai largi pentru a ne asigura că programele noastre sunt relevante și au un impact durabil.

Oameni întreprinzători

Abilitățile noastre de viață și programele antreprenoriale oferă indivizilor instrumentele pentru a se dezvolta. Ajutăm familiile să înceapă activități generatoare de venituri în casa sau în comunitatea lor.

Îngrijire comunitară și protecție

Angajații Dorcas Aid România, partenerii săi și ambasadorii locali promovează egalitatea de gen și incluziunea grupurilor minoritare și combate abuzul, exploatarea și traficul de persoane. Eforturile noastre iau în considerare obiectivul nostru de a milita pentru drepturi egale.

Obiectivele noastre

Împreună cu partenerii noștri locali ne propunem să identificăm și să protejăm cei mai vulnerabili oameni. Obiectivele noastre au la bază valorile creștine și sunt corelate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Proiectele noastre contribuie la atingerea obiectivelor:

Valori

Suntem o organizație creștină inspirată de potențialul care se află în fiecare ființă umană.