Proiecte

Implementăm, împreună cu partenerii locali, proiecte în comunități defavorizate din 7 județe din România și avem în total 1390 beneficiari din 131 comunități.

Dorcas Aid România

contribuie la schimbarea mentalității și la promovarea incluziunii sociale a vârstnicilor, a grupurilor minoritare și a comunităților rurale. Avem ca parteneri actori comunitari, aceasta fiind o abordare prin care construim proiecte sustenabile.

Incluziune
socială

Contribuim la dezvoltarea educațională și personală a copiilor din mediile defavorizate.

Antreprenoriat social

Investim în dezvoltarea abilităților și cunoștințelor pentru generare de venituri.

Rețele de siguranță socială

Contribuim la dezvoltarea de grupuri locale pentru a sprijini vârstnici vulnerabili.

Formare și training

Dezvoltăm capacitatea organizațională a partenerilor și colaboratorilor din proiecte.

Găleata albastră

Mobilizăm comunități și oameni pentru a ajunge la mii de persoane cu alimente.

Misiunea noastră

Dorim să împărtășim dragoste și speranță tuturor celor care trăiesc în sărăcie, sunt excluși sau sunt aflați în dificultate.