Proiecte

Implementăm, împreună cu partenerii locali, proiecte în comunități defavorizate din 7 județe din România și avem în total 1390 beneficiari din 131 comunități.

Dorcas Aid România

contribuie la schimbarea mentalității și la promovarea incluziunii sociale a vârstnicilor, a grupurilor minoritare și a comunităților rurale. Avem ca parteneri actori comunitari, aceasta fiind o abordare prin care construim proiecte sustenabile.

Ajutor umanitar pentru refugiați

Împlementăm proiecte de ajutor umanitar pentru refugiații ucrainieni.

Covid
Response

Contribuim la atenuarea consecințelor negative în comunitatea de romi.

Incluziune
socială

Sprijinim dezvoltarea educațională și personală a copiilor din mediile defavorizate.

Antreprenoriat social

Investim în dezvoltarea abilităților și cunoștințelor pentru generare de venituri.

Rețele de siguranță socială

Dezvoltăm grupuri locale de acțiune pentru a sprijini vârstnici vulnerabili.

Prevenire a Traficului Uman

Contribuim la prevenția
traficului uman prin proiectul Next Steps.

Formare și training

Dezvoltăm capacitatea organizațională a partenerilor și colaboratorilor din proiecte.

Găleata albastră

Mobilizăm comunități și oameni pentru a ajunge la mii de persoane cu alimente.

ABCD Training

Credem în dezvoltare comunitară bazată pe resurse și oferim training-uri partenerilor.

Misiunea noastră

Dorim să împărtășim dragoste și speranță tuturor celor care trăiesc în sărăcie, sunt excluși sau sunt aflați în dificultate.